ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Заседания

Мандат 2019 - 2023

Протокол №1 - 04.11.2019

Протокол №2 - 21.11.2019

Протокол №3 - 19.12.2019

Протокол №4 - 30.01.2020

Протокол №5 - 27.02.2020

Протокол №6 - 26.03.2020

Протокол №7 - 30.04.2020

Протокол №8 - 28.05.2020

Протокол №10 - 30.06.2020

Протокол №11- 23.07.2020

Протокол №12 - 10.09.2020

Протокол №13 - 29.10.2020

Протокол №14 - 26.11.2020

Протокол №15 - 17.12.2020

Протокол №16 - 28.01.2021

Протокол №17 - 04.02.2021

Протокол №18 - 25.03.2021

Протокол №19 - 27.04.2021

Протокол №20 - 27.05.2021

Протокол №22 - 29.06.2021

Протокол №23 - 27.07.2021

Протокол №24 - 14.09.2021

Протокол №25 - 28.10.2021

Протокол №26 - 25.11.2021

Протокол №27 - 21.12.2021

Протокол №28 - 27.01.2022

Протокол №29 - 24.02.2022

Протокол №30 - 24.03.2022

Протокол №31 - 26.04.2022

Протокол №32 - 26.05.2022

Протокол №34 - 30.06.2022

Протокол №35 - 26.07.2022

Протокол №36 - 16.08.2022

Протокол №37 - 13.09.2022

Протокол №38 - 20.10.2022

Протокол №39 - 24.11.2022

Протокол №40 - 22.12.2022

Протокол №41 - 12.01.2023

Протокол №42 - 26.01.2023

Протокол №43 - 23.02.2023

Протокол №44 - 28.03.2023

Протокол №45 - 27.04.2023

Протокол №46 - 25.05.2023

Протокол №48 - 29.06.2023

Протокол №49 - 27.07.2023

Протокол №50 - 22.08.2023

Протокол №51 - 07.09.2023