ОБЩИНА МОНТАНА

Република БългарияОбщински план за развитие

Общински план за развитие на община Монтана 2014-2020 г.

ОПР-Приложение-1

ОПР-Приложение-2

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР 2014-2020 г. на Община Монтана за периода 01.01.2019-31.12.2019 г.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР 2014-2020 г. на Община Монтана за периода 01.01.2020-31.12.2020 г.