Открита процедура с предмет: „Доставка чрез финансов лизинг на техника за обслужване на Завод за сепариране и компостиране на битови отпадъци гр. Монтана” с Възложител „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД гр. Монтана


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...