Публично състезание: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по две обособени позиции“ по проект „Развитие на културния живот в Община Монтана чрез инвестиции в културната инфраструктура“ по ОПРР 2014-2020, 18.05.2020 г.


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...