Публично състезание с предмет: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект BG16RFOP001-1.026-0002 „Обновяване на паркове, зелени пространства и улици“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 на територията на град Монтана“, 12.01.2017 г.


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...