Публично състезание с предмет: „Превоз на деца и ученици за учебната 2016/2017 г. от местоживеенето до населено място със средищно училище в Община Монтана и обратно“ по 10 (десет) обособени позиции, 03.08.2016 г.


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...