Публично състезание с предмет: „Доставка чрез покупка на 1 (един) брой нов специализиран автомобил за зелени отпадъци, съгласно техническа спецификация, за нуждите на Община Монтана“, 16.03.2018 г.


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...