Публично състезание с предмет: „Доставка чрез покупка на 1 (един) брой нов специализиран автомобил тип „паяк“, съгласно техническа спецификация, за нуждите на Община Монтана“, 08.09.2017 г.


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...