Публично състезание: „Превоз на деца и ученици за учебната 2019/2020 г. от местоживеенето до населено място със средищно училище в Община Монтана и обратно“ в 6 (шест) обособени позиции, 22.07.2019 г.


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...