Публично състезание: „Основен ремонт на „Младежки дом“ (ПИ с идентификатор 48489.7.1 по КК на гр. Монтана) – сграда, околно пространство“, 14.10.2019 г.


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...