Публично състезание: „Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДСП – Монтана и филиал с. Смоляновци“ по 6 (шест) обособени позиции с възложител ДСП – Монтана, 25.11.2019 г.


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...