Публична покана с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за разработване на проектни предложения по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...