Публична покана с предмет „Изготвяне на работен инвестиционен проект за кандидатстване на Община Монтана по схема BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” на Оперативна програма „Регионално развитие“


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...