Публична покана с предмет: „Набиране кандидатури за приложни специалисти и консултанти По проект „Създаване условия за независим живот на уязвими лица в община Монтана“, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М90P001-2.002 „Независим живот” оъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма: „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...