Публична покана с предмет: „Изработване на рекламни и информационни материали“ за нуждите на проект № 0057-ОМА-3.3: „Областен информационен център – Община Монтана (ОИЦ-Монтана)“, договор № BG161PO002-3.3.02-0003-C0001, 10.09.2014 г.


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...