Публична покана с предмет: Избор на изпълнител за изготвяне на анализ „Разходи-ползи“ по Образец – Приложение А.7 (Annex A.7 Cost Benefit Analysis) от Насоките за кандидатстване по Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния – България 2014-2020 г.“, 06.08.2015 г.


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...