Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на дейности по разпространение на информация и публичност“ по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/3.1-02/2009/010


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...