Публична покана с предмет: „Доставка на озвучителна техника в изпълнение на проект: „Областен информационен център – Община Монтана“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-3.3.02-0003-C0001


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...