Публична покана с предмет: Доставка на материали по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на материали, необходими и произтичащи от дейности, свързани с подготовката, преместването и настаняването на децата в новите услуги, за период преди реалното стартиране на услугата по проект на Община Монтана „Моят дом“- 3 ЦНСТ за деца с увреждания и ЗЖ ” Обособена позиция 2: Доставка на материали за екипа за организация и управление на проекта


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...