Открита процедура с предмет: „Поддържане и почистване на обществени озеленени площи и паркове, междублокови пространства, квартални градини и улично озеленяване в гр. Монтана“


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...