Открита процедура: „Доставка на транспортно средство (лек автомобил – нов) за извършване на мобилна услуга „Патронажна грижа“ по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Монтана“, Административен договор № BG05M9OP001-2.040-0112-C01, процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020″, 06.08.2019 г.


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...