Открита процедура: „Доставка на специализирано оборудване за управление на риска, в изпълнение на проект „Equipment save our lives“ с номер: ROBG-305, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020″, 06.12.2018 г.


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...