Публична покана с предмет: „Осигуряване на самолетни билети, логистично обезпечаване на посещение в Италия, гр. Нови Лигуре и техническо обезпечаване на две пресконференции, конференция, две работни срещи и кръгла маса в гр.Нови Лигуре, Италия и в гр.Монтана по проект по Договор № BG051PO001-7.0.07-0158-C0001 „Монтана: бизнес при открити врати”.”


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...