Обява: „Разработване и отпечатване на подробно ръководство за подготовка за гражданите при бедствия по проект “Оборудването спасява животи“ (Equipment save our lives) с номер: ROBG-305, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“, 14.06.2019 г.


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...