Обява: „Предоставяне на консултантски услуги за изготвяне и окомплектоване и подаване на проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на ОП „Региони в Растеж” 2014-2020“, 14.06.2019 г.


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...