Обява: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект BG16RFOP001-1.026-0001-C01 „Модернизиране на образователна инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование“, 23.04.2018 г.


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...