Обява: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „BG16RFOP001-1.026-0002 “Обновяване на паркове, зелени пространства и улици”, финансирани по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020“, 20.03.2017 г.


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...