Обява: „Изпълнение на дейности за осигуряване на информация и комуникация по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Монтана“, Административен договор № BG05M9OP001-2.040-0112-C01“, 15.10.2019 г.


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...