Обява: „Изпълнение на дейности за осигуряване на информация и комуникация за проект № BG16M1OP002-5.002-0004-C01 „Разработване на Комплексна програма за КАВ по показателите ФПЧ10 и ПАВ на община Монтана“, 17.11.2017 г.


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...