Договаряне без предварително обявление с предмет: „Упражняване авторски надзор“ във връзка с изпълнението на проект „Модернизиране на образователна инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование“ по две обособени позиции, 25.04.2018 г.


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...