Данъкът върху таксиметровия превоз на пътници в Община Монтана за 2021 година ще бъде 300 лв.

16.12.2020

Годишният данък върху таксиметров превоз в Община Монтана за 2021 г. ще бъде в размер на 300 лв. за данъчно задължените лица вместо досегашните 400 лв. Промяната произтича от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., публикуван в Държавен вестник бр. 104 от 08.12.2020 г.

Данъчно задължените лица заплащат годишния данък за таксиметров превоз на пътници за 2021 г., определен в наредба на Общинския съвет – Монтана, намален с разликата между размера на определения данък за 2020 г. и минималния годишен размер на данъка по чл. 61ф от Закона за местни данъци и такси от 300 лв.

В тази връзка при определен  за Община Монтана данък върху таксиметров превоз на пътници за 2021 г. в размер на 400 (четиристотин) лв. данъчно задължените лица ще заплащат на Община Монтана 300 (триста лева) лв., а разликата от 100 (сто) лв. общината ще получи под формата на компенсация от Държавния бюджет на Република България.


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...