ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

16.10.2020

Община Монтана обявява публично обсъждане на 21.10.2020г. в зала „Стефан Стамболов” в общината от 11.00 ч.

Тема на обсъждането е ползването на средства от фонд „Флаг” за покриване на собствения принос  при изпълнение на Интегриран проект: „Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух”  по програма LIFE на Европейския съюз. Координиращ бенефициент на проекта е Столична община, асоциирани бенефициенти са общините Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана. Участва и Клуб „Икономика 2000“.

Дейностите по проекта включват закупуването на две стационарни станции за контрол на качеството на атмосферния въздух и подмяната на уредите за битово отопление на дърва и въглища на 528 домакинства в град Монтана с уреди използващи природен газ и пелети. Основната цел на проекта е намаляване на емисиите на ФПЧ10  с 7.95 т/год.

Подмяната на уредите ще се извърши на два етапа:

  • Пилотна схема с подмяна на уредите на 50 домакинства
  • Основна схема с подмяна на уредите на 478 домакинства

Параметрите на проекта са:

Обща стойност на проекта:                                                

              1 745 846,22 лева

Безвъзмездна финансова помощ/60%/:                              

  1 047 507,34 лева

Собствен принос на община Монтана/40%/:                       

     698 338,88 лева

Към 30.09.2020 г. по проекта са извършени разходи за 246 356 лева със средства, получени по авансови и междинни плащания от Програма LIFE на Европейския съюз.

 В момента се изпълнява пилотната схема на проекта. Подменени са уредите на 50 домакинства в град Монтана. С получените средства са разплатени доставените уреди за отопление на природен газ и пелети и е извършено авансово плащане в размер на 20% по договор за доставка на станции за контрол на качеството на атмосферния въздух.

Други средства от ЕС се очакват след приключване и отчитане на пилотната схема през третото тримесечие на 2021 г.

За окончателно разплащане на дейностите от пилотната схема и успешно стартиране на дейностите от основната схема е необходимо използването на собствени средства като дългосрочен кредит в размер на 691 119 лева.


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...