ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕДСТАВИ РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ВАЖЕН ЕКОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ

14.09.2020

pic1На заключителна пресконференция бяха представени постигнатите цели и резултати по проект  „Проектиране и изграждане  на  компостираща  инсталация  за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в община Монтана“. По проекта е изградена компостираща инсталация с капацитет 6150 т/г., която е разположена на територията на Регионално депо за неопасни отпадъци Монтана, в местността „Неделище“ на седем километра югоизточно от град Монтана, землището на с. Крапчене, община Монтана.

Доставено е необходимото оборудване за компостиращата инсталация, вкл. челен товарач, 2 бр. контейнери, трактор, 2 бр. ремаркета, мини товарач, обръщач на компостни редове, мобилно барабанно сито за рафиниране на компост, шредер, полупропусклива мембрана за покриване на компостни редове.

pic2Новата компостираща инсталация ще преработва разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци от населените места на територията на общината и ще произвежда висококачествен компост. Осигурени са и необходимите камиони и контейнери за въвеждане на системата за разделно събиране и транспортиране до компостиращата инсталация на събраните отпадъци.

Разкрити са и нови работни места, необходими за експлоатация на изградената инфраструктура.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държания бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в рамките на  процедура „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“  по Приоритетна ос 2 на Програмата.


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...