Приключи изпълнението на съвместен проект на Oбщина Монтана и Агенцията за хората с увреждания

17.12.2019

На 17.12.2019 г. приключиха дейностите по изпълнение на  договор между Община Монтана и Агенцията за хората с увреждания. Получената субсидия бе в размер на 11 811 лв. от средствата на Агенцията за хората с увреждания по Национална програма за заетост на хората с увреждания, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ).

С финансовите средства, които получи Община Монтана се реализира проект  рег. №12-НПЗХУ/23.10.2019г. с наименование „Изграждане на достъп – рампа и закупуване на приспособления за лица с увреждания с работни места в сградата на ДГ №4 „Калинка“, гр. Монтана“, община Монтана.

Общата стойност на проекта е 11 811 лв., а дейностите се осъществиха за три месеца.

По проекта се извърши изграждане на достъп – рампа в двора на детското заведение, дооборудване на санитарно помещение и закупиха приспособления на служители с трайни увреждания в трудоспособна възраст, работещи в Целодневна детска градина №4 „Калинка“  – гр. Монтана, община Монтана, област Монтана.

Съгласно Методиката за провеждане на конкурси за финансиране от Агенцията за хората с увреждания, ползватели на резултатите от изпълнението на проекта на Община Монтана по Компонент 1 – финансиране на достъп до работни места и Компонент 2 – финансиране на приспособяване на съществуващи работни места, остават три лица с трайни увреждания на длъжност – “помощник-възпитател” и „старши учители“, работещи вече при работодателя.
Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...