Община Монтана кани обществеността на кръгла маса за обсъждане на проект на Схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в град Монтана

07.10.2019

Община Монтана инициира кръгла маса, дискусия и обществени консултации относно първия по рода си за България интегриран проект за подобряване на качеството на атмосферния въздух. Една от основните мерки, които инвестиционното намерение на София, Велико Търново, Бургас, Монтана, Русе и Стара Загора предвижда, е реализацията на Схема за предох към алтернативни форми на отопление. Крайната цел е подмяна на старите печки на домакинствата и поетапното им преминаване от отопление на дърва и въглища към други източници, щадящи околната среда.

Конкретно за град Монтана проектът „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ предвижда поетапна смяна на 50 печки в пилотната фаза, както и на още 478 стари отоплителни уреди в основната фаза. Финансирането е осигурено по програма Life + на Европейската комисия.

Всички въпроси, свързани с условията за участие в Схемата за преход към алтернативни форми на отопление, проведеното социологическо проучване, териториалния обхват на проекта, необходимите документи и заявления, както и сроковете им за подаване, ще бъдат обсъдени на кръглата маса. Тя ще се състои на 22 октомври / вторник/ от 11,00 ч. в Малка зала на Младежки дом град Монтана.

Поканата на кръгла маса и обществени консултации е публикувана на сайта на Община Монтана на адрес: https://www.montana.bg

Проектът на схемата с всички приложени документи за обществените консултации е достъпен на сайта на общината, в раздел Екология.

Като част от процеса, Общинската администрация очаква граждани, институции и всички заинтересовани страни да представят мнения и предложения по проекта на Схемата и публикуваните документи най-късно до 18 октомври на e-mail адрес: lifeipcleanair@montana.bg или в деловодството на общината.


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...