ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Заседание на Общински съвет Монтана на 27 април 2023 г.

Дневен ред