ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Заседание на Общински съвет Монтана на 26 януари 2023 г.

Дневен ред