ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Заседание на Общински съвет Монтана на 16 август 2022 г.

Дневен ред