ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Отчети за дейността

Отчет за извършената работа на Общински съвет Монтана - 2021 г.
Свали
Отчет за извършената работа на Общински съвет Монтана - 2020 г.
Свали
Отчет за извършената работа на Общински съвет Монтана - 2019 г.
Свали