ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Общински съветници

СПИСЪК НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

МАНДАТ 2019-2023

 

 

Име, презиме и фамилия

 

 

Приоритети за работа в Общинския съвет

Електронна поща

1

Бойко Георгиев Димитров

 

Здравеопазване, социални дейности и демографска политика, политики за децата, младежта, спорта и туризма

obs@montana.bg

2

Валентин Петров Валентинов

 

 

Териториално и селищно устройство, строителство и опазване на околната среда, местно самоуправление

obs@montana.bg

3

Валери Тимов Георгиев

 

 

Политики за обществен ред, транспорт и безопасност на движението

obs@montana.bg

4

Виктор Валериев Апостолов

 

 

Здравеопазване, социални дейности и демографска политика, евроинтеграция, проекти и земеделие

obs@montana.bg

5

Георги Петров Иванов

 

 

Териториално и селищно устройство, строителство и опазване на околната среда, икономическа политика и управление на общинската собственост

obs@montana.bg

6

Горан Невелинов Аврамов

 

 

Здравеопазване, социални дейности и демографска политика, образование и култура

obs@montana.bg

7

Иван Петров Петров

 

 

Евроинтеграция, проекти и земеделие, политики за обществен ред, транспорт и безопасност на движението

obs@montana.bg

8

Иванка Дончева Делева

 

 

Местно самоуправление, евроинтеграция, проекти и земеделие

obs@montana.bg

9

Иво Димитров Гигов

 

 

Териториално и селищно устройство, строителство и опазване на околната среда, икономическа политика и управление на общинската собственост

obs@montana.bg

10

Иво Цветанов Иванов

 

 

Местно самоуправление, териториално и селищно устройство, икономическа политика, бюджет и финанси

obs@montana.bg

11

Илия Замфиров Илиев

 

 

Икономическа политика и управление на общинската собственост, политики за обществен ред, транспорт и безопасност на движението, териториално и селищно устройство, строителство и опазване на околната среда

obs@montana.bg

12

Камелия Борисова Ангелова

 

 

Образование и култура, политики за децата, младежта, спорта и туризма, бюджет и финанси

obs@montana.bg

13

Камелия Цветанова Трифонова

 

 

Бюджет и финанси

obs@montana.bg

14

Любомир Тодоров Иванов

 

 

Местно самоуправление, териториално и селищно устройство, строителство и опазване на околната среда

obs@montana.bg

15

Людмил Кирилов Джурджов

 

 

Здравеопазване, социални дейности и демографска политика, местно самоуправление

obs@montana.bg

16

Людмил Тодоров Антов

 

 

Икономическа политика и управление на общинската собственост, политики за обществен ред, транспорт и безопасност на движението, местно самоуправление

obs@montana.bg

17

Мартин Бориславов

 

 

Бюджет и финанси, политики за децата, младежта, спорта и туризма

obs@montana.bg

18

Милен Максимов Николов

 

 

Бюджет и финанси, икономическа политика и управление на общинската собственост

obs@montana.bg

19

Милена Кирилова Нончева

 

 

Икономическа политика и управление на общинската собственост, бюджет и финанси

obs@montana.bg

20

Милети Давидов Мечов

 

 

Образование и култура, икономическа политика и управление на общинската собственост

obs@montana.bg

21

Мирослав Георгиев Марков

 

 

Икономическа политика и управление на общинската собственост, бюджет и финанси

obs@montana.bg

22

Найден Илиев Найденов

 

 

Икономическа политика и управление на общинската собственост, териториално и селищно устройство, строителство и опазване на околната среда

obs@montana.bg

23

Параскева Анастасова Илиева

 

 

Евроинтеграция, проекти и земеделие, образование и култура

obs@montana.bg

24

Пламен Цветанов Пелов

 

 

Здравеопазване, социални дейности и демографска политика, политики за децата, младежта, спорта и туризма

obs@montana.bg

25

Росица Заркова Благоева

 

 

Местно самоуправление, образование и култура

obs@montana.bg

26

Румен Върбанов Ценов

 

 

Евроинтеграция, проекти и земеделие, териториално и селищно устройство, строителство и опазване на околната сред

obs@montana.bg

27

Румяна Георгиева Кирилова

 

 

Евроинтеграция, проекти и земеделие, политики за обществен ред, транспорт и безопасност на движението, бюджет и финанси

obs@montana.bg

28

Станимир Владимиров Стоев

 

 

Бюджет и финанси, евроинтеграция, проекти и земеделие

obs@montana.bg

29

Стефка Георгиева Александрова

 

 

Здравеопазване, социални дейности и демографска политика, политики за децата, младежта, спорта и туризма

obs@montana.bg

30

Стоян Георгиев Стоянов

 

 

Евроинтеграция, проекти и земеделие, местно самоуправление

obs@montana.bg

31

Теодора Димитрова Любенова

 

 

Бюджет и финанси, здравеопазване, социални дейности и демографска политика

obs@montana.bg

32

Христо Йорданов Кастрев

 

 

Здравеопазване, социални дейности и демографска политика

obs@montana.bg

33

Юлиан Димитров Александров

 

 

Здравеопазване, социални дейности и демографска политика, местно самоуправление

obs@montana.bg