ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Общински съветници

СПИСЪК НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

МАНДАТ 2023-2027

Адрес за кореспонденция: Монтана, ул. Извора 1, obs@montana.bg

 

 

Александър Людмилов Димитров

Ангел Иванов Петров

Валери Красимиров Спасов

Валери Тимов Георгиев

Виктор Валериев Апостолов

Георги Петров Иванов

Георги Тодоров Георгиев

Елена Иванова Викторова

Иван Петров Петров

Иванка Дончева Делева

Иво Цветанов Иванов

Камелия Борисова Ангелова

Камелия Цветанова Трифонова

Красимир Илиев Замфиров

Любомир Тодоров Иванов

Людмил Кирилов Джурджов

Мартин Бориславов Симеонов

Миглена Божидарова Георгиева

Милена Кирилова Нончева

Найден Илиев Найденов

Николай Янев Димитров

Пламен Весков Петков

Росица Заркова Благоева

Румен Елвисов Софрониев

Румен Върбанов Ценов

Станимир Владимиров Стоев

Стефка Георгиева Александрова

Стоян Георгиев Стоянов

Теменужка Димитрова Цветкова

Теодора Димитрова Любенова

Христо Йорданов Кастрев

Цецо Антонов Любенов

Юлиан Димитров Александров