ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Комисии

 

I. ПК по ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Председател:

 

1

Найден Илиев Найденов

Секретар:

 

2

Любомир Тодоров Иванов

Членове:

 

3

Георги Петров Иванов

 

 

4

Георги Тодоров Георгиев

 

 

5

Пламен Весков Петков

 

 

6

Румен Върбанов Ценов

 

 

7

Румен Елвисов Софрониев

 

II. ПК по БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Председател:

 

1

Станимир Владимиров Стоев

Секретар:

 

2

Камелия Цветанова Трифонова

Членове:

 

3

Валери Красимиров Спасов

 

 

4

Камелия Борисова Ангелова

 

 

5

Красимир Илиев Замфиров

 

 

6

Мартин Бориславов Симеонов

 

 

7

Милена Кирилова Нончева

 

 

8

Стоян Георгиев Стоянов

 

 

9

Теодора Димитрова Любенова

 

III. ПК по ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА

Председател:

 

1

Людмил Кирилов Джурджов

Секретар:

 

2

Юлиан Димитров Александров

Членове:

 

3

Стефка Георгиева Александрова

 

 

4

Теодора Димитрова Любенова

 

 

5

Христо Йорданов Кастрев

 

IV. ПК по МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Председател:

 

1

Николай Янев Димитров

Секретар:

 

2

Росица Заркова Благоева

Членове:

 

3

Иван Петров Петров

 

 

4

Красимир Илиев Замфиров

 

 

5

Любомир Тодоров Иванов

 

 

6

Людмил Кирилов Джурджов

 

 

7

Стоян Георгиев Стоянов

 

 

8

Теменужка Димитрова Цветкова

 

 

9

Юлиан Димитров Александров

 

V. ПК по ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Председател:

 

1

Камелия Борисова Ангелова

Секретар:

 

2

Миглена Божидарова Георгиева

Членове:

 

3

Александър Людмилов Димитров

 

 

4

Росица Заркова Благоева

 

 

5

Цецо Антонов Любенов

 

VI. ПК по ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, ПРОЕКТИ И ЗЕМЕДЕЛИЕ

Председател:

 

1

Румен Върбанов Ценов

Секретар:

 

2

Георги Тодоров Георгиев

Членове:

 

3

Ангел Иванов Петров

 

 

4

Виктор Валериев Апостолов

 

 

5

Елена Иванова Викторова

 

 

6

Иван Петров Петров

 

 

7

Николай Янев Димитров

 

VII. ПК по ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

Председател:

 

1

Виктор Валериев Апостолов

Секретар:

 

2

Пламен Весков Петков

Членове:

 

3

Александър Людмилов Димитров

 

 

4

Валери Красимиров Спасов

 

 

5

Камелия Цветанова Трифонова

 

 

6

Георги Петров Иванов

 

 

7

Милена Кирилова Нончева

 

 

8

Найден Илиев Найденов

 

 

9

Станимир Владимиров Стоев

 

VIII. ПК за ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ТУРИЗМА

Председател:

 

1

Стефка Георгиева Александрова

Секретар:

 

2

Румен Елвисов Софрониев

Членове:

 

3

Ангел Иванов Петров

 

 

4

Мартин Бориславов Симеонов

 

 

5

Миглена Божидарова Георгиева

 

 

6

Теменужка Димитрова Цветкова

 

 

7

Цецо Антонов Любенов

 

IX. ПК по ОБЩЕСТВЕН РЕД, ТРАНСПОРТ, БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИТЕ

Председател:

 

1

Елена Иванова Викторова

Секретар:

 

2

Цецо Антонов Любенов

Членове:

 

3

Валери Тимов Георгиев

 

X. КОМИСИЯ ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА И КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Председател:

 

1

Юлиан Димитров Александров

Секретар:

 

2

Иванка Дончева Делева

Членове:

 

3

Камелия Цветанова Трифонова