ОБЩИНА МОНТАНА

Република БългарияСигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Информация относно условията и реда за подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН по вътрешния канал в Община Монтана

Вътрешни правила по ЗЗЛПСПОИН

Формуляр за регистриране на сигнал