ОБЩИНА МОНТАНА

Република БългарияРаботно време

ОБЩИНА МОНТАНА

3400 гр. МОНТАНА, ул. “Извора” № 1, тел: (096) 394 201, факс:(096) 588 391

е-mail: montana@montana.bg

 

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

ADMINISTRATIVE SERVICE CENTER

Общинска администрация, стая 102, етаж 1

 

Началник отдел ЦАО - тел.(096) 394 220, cao@montana.bg

Гише 1 – тел.(096) 394 270, cao1@montana.bg, Гише 2 – тел.(096) 394 265, cao2@montana.bg

Гише 3 – тел.(096) 394 247, cao3@montana.bg, КАСА – тел.(096) 394 246, kasa@montana.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

8.00 ч. – 17.00 ч.