Наеми

Община Монтана обявява публичен търг  явно наддаване на 26.01.2021 г. в 10.00 ч. и повторен търг на 02.02.2021 г. при същите условия за отдаване под наем за срок 1 година на общо 3 (три) бр. поземлени имоти – частна общинска собственост от общинския поземлен фонд в землището на с. Белотинци, община Монтана.

***

Община Монтана обявява публичен търг с явно наддаване на 10.11.2020 г. и повторен търг на 17.11.2020 г. при същите условия, за отдаване под наем на недвижим имот – част от публична общинска собственост във връзка с чл. 14, ал.1, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост и чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

***

Община Монтана обявява публични търгове с явно наддаване на 31.08.2020 г. и повторни търгове на 08.09.2020 г. при същите условия, за отдаване под наем на недвижим имот – част от публична общинска собственост във връзка с чл. 14, ал.1, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост и чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

***

Община Монтана обявява публични търгове с явно наддаване на 23.07.2020 г. и повторен търг на 30.07.2020 г. при същите условия, за отдаване под наем на недвижим имот – част от публична общинска собственост във връзка с чл. 14, ал.1, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост и чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията

***

Община Монтана обявява 2 броя публични търгове с явно наддаване на 20.05.2020 г. и повторен търг на 27.05.2020 г. при същите условия, за отдаване под наем на недвижим имот – част от публична общинска собственост във връзка с чл. 14, ал.1, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост и чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

***

Община Монтана обявява публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на лица, които поемат задължение да поддържат в добро земеделско и екологично състояние, за срок 1 стопанска година – 2019/2020 г. на пасища и ливади и части от тях, общинска собственост от общинския поземлен фонд.

 ***

Община Монтана обявява публичен търг с явно наддаване на 12.02.2020 г. и повторен търг на 19.02.2020 г. при същите условия, за отдаване под наем на недвижим имот – част от публична общинска собственост във връзка с чл. 14, ал.1, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост и чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

***

Община Монтана обявява публични търгове с явно наддаване на 16.12.2019 г. и повторни търгове на 23.12.2019 г. при същите условия, за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост във връзка с чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

***

Община Монтана обявява публичен търг с явно наддаване на 03.12.2019 г. и повторен търг на 10.12.2019 г. при същите условия, за отдаване под наем на недвижим имот – част от публична общинска собственост във връзка с чл. 14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на общинската собственост.

***

Община Монтана обявява публични търгове за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост и за отдаване по наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд на 26, 27 и 28.11.2019 г. и повторни търгове на 3, 4 и 5.12.2019 г. Търговете са на основание чл. 69  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка със заповеди №№2551 и 2552 от 08.11.2019 г.

***

Община Монтана обявява публичeн търг с явно наддаване на 17.09.2019 г. и повторен търг на 24.09.2019 г. при същите условия, за отдаване под наем на недвижим имот – част от публична общинска собственост във връзка с чл. 14, ал.1, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост и чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

***

Община Монтана обявява публичен търг с явно наддаване на 09.08.2019 г. и повторен търг на 16.08.2019 г. при същите условия, за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост във връзка с чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

***

Община Монтана обявява публични търгове с явно наддаване на 18.04.2019 г. и повторни търгове на 24.04.2019 г. при същите условия, за отдаване под наем на недвижими имоти (терени) – общинска собственост във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2,  и ал.7 от Закона за общинската собственост и чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

***

Община Монтана обявява публичен търг с явно наддаване на 18.03.2019 г. в 13.30 ч. и повторен търг на 25.03.2019 г. при същите условия за отдаване под наем на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ или на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, за срок 1 стопанска година.

***

Община Монтана обявява публичен търг с явно наддаване на 25.02.2019 г. и повторен търг на 5.03.2019 г. при същите условия за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2,  и ал.7 от Закона за общинската собственост и чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на територията

***

Община Монтана обявява публичен търг с явно наддаване на 05.02.2019 г. и повторни търгове на 12.02.2019 г. при същите условия за отдаване под наем на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ или на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, за срок 1 стопанска година  – 2018/2019 г. на части от следните земеделски имоти – публична и частна общинска собственост от общинския поземлен фонд.

***

Община Монтана обявява публичен търг с явно наддаване на 28 януари 2019 г. и повторен търг на 4 февруари 2019 г. за отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост от общинския поземлен фонд в землището на гр. Монтана

***

Община Монтана обявява публични търгове с явно наддаване на 17 септември 2018 г. и повторни търгове на 24 септември 2018 г. за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост

***

Община Монтана обявява публичен търг с явно наддаване на 16 и 17 август 2018 г. за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост

***

Община Монтана обявява публичен търг с явно наддаване на 3 август 2018 г. за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост

***

Община Монтана обявява публичен търг с явно наддаване на 18 юни 2018 г. за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост

***

Община Монтана обявява публичен търг с явно наддаване на 19 юни 2018 г. за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост

***

Община Монтана обявява публичен търг с явно наддаване на 14 май 2018 г. за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост

***

Община Монтана обявява публичен търг с явно наддаване на 10 май 2018 г. за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост

***

Община Монтана обявява публичен търг с явно наддаване на 3 май 2018 г. за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост

***

Община Монтана обявява публични търгове с явно наддаване на 30.04.2018 г. и повторни търгове на 08.05.2018 г. при същите условия, за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост

***

ОБЯВЯВА КОНКУРС за отдаване под наем за срок 2 (два) месеца на терен за монтиране на „Ледена пързалка“, който ще се проведе на 22.11.2017 год. от 17.30 ч.

 

 

 

Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...