ОБЩИНА МОНТАНА

Република БългарияПлан за интегрирано развитие 2021-2027

План за интегрирано развитие на Община Монтана за периода 2021-2027

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на Община Монтана 2021-2027 г. за 2022 година

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на Община Монтана 2021-2027 г. за 2023 година