ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Закони и Наредби

Държавен вестник

Официално издание на Република България!

http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces (ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК)


ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С този закон се уреждат създаването на административно-териториални и териториални единици в Република България, както и извършването на административно-териториални промени.

За актуална информация на сайта http://www.mrrb.government.bg/ (МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО)