ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Декларации и регистър по ЗПК

2024

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО чл. 49, ал. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА НА КМЕТОВЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА

Преглед

ДЕКЛАРАЦИИ ПО чл. 49, ал. 1, т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА НА КМЕТОВЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА

Преглед

ДЕКЛАРАЦИИ ПО чл. 49, ал. 1, т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА НА КМЕТОВЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА

Преглед

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО чл. 49, ал. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

Преглед

ДЕКЛАРАЦИИ ПО чл. 49, ал. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

Преглед

Декларации по чл. 49 от ЗПК на служителите в общинска администрация Монтана

Благойка Петрова - чл. 49, ал. 1, т.1
Благойка Петрова - чл. 49, ал. 1, т.2
Габриела Тодорова - чл. 49, ал. 1, т. 1
Даниела Иванова - чл. 49, ал.1,т. 1
Даниела Иванова - чл. 49, ал.1,т. 2
Десислава Замфирова - чл. 49, ал. 1, т.1
Десислава Замфирова - чл. 49, ал. 1, т.2
Ели Паскалева - чл. 49, ал. 1, т.1
Ели Паскалева - чл. 49, ал. 1, т.2
Маргарита Филипова - чл. 49, ал. 1, т.1
Маргарита Филипова - чл. 49, ал. 1, т.2
Нина Костова - чл. 49, ал. 1, т.1
Нина Костова - чл. 49, ал. 1, т.2
Соня Младенова - чл. 49, ал. 1, т.1
Соня Младенова - чл. 49, ал. 1, т.2
Теменужка Кънова -чл. 49, ал. 1, т.1
Теменужка Кънова -чл. 49, ал. 1, т.2
Теодора Методиева - чл. 49, ал. 1, т.1
Теодора Методиева - чл. 49, ал. 1, т.2
Цеца Младенова - чл. 49, ал. 1, т.1
Цеца Младенова - чл. 49, ал. 1, т.2
Габриела Тодорова - чл. 49, ал. 1, т.2

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 49, ал.1 ОТ ЗПК, ПОДАДЕНИ ОТ НАЗНАЧЕНИ ИЛИ ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ОРГАНА ПО НАЗНАЧАВАНЕ ИЛИ ИЗБОР ЛИЦА ПО § 2, АЛ. 1 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗПК ЗА 2024 ГОДИНА

Преглед