ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Бюджет

2024

Решение на Общински съвет за бюджет 2024 г. (публикувано на 19.02.2024 г.)
Докладна записка за приемане на общински бюджет за 2024 г. (публикувана на 19.02.2024 г.)
Индикативен разчет на СЕС за 2024 г. (публикуван на 19.02.2024 г.)
Параметри на Бюджет 2024 г. (публикувани на 19.02.2024 г.)

2023

Решение на Общинския съвет за прогнозен бюджет за 2023 г.
Параметри на прогнозен бюджет 2023
Докладна записка за приемане на прогнозния общински бюджет за 2023 г.
Докладна записка за приемане на общински бюджет за 2023 г. (публикувана на 28.08.2023 г.)
Индикативен разчет на СЕС за 2023 г. (публикуван на 28.08.2023 г.)
Параметри на Бюджет 2023 г. (публикувани на 28.08.2023 г.)
Решение на Общински съвет за бюджет 2023 г. (публикувано на 28.08.2023 г.)

2022

Решение на Общинския съвет за бюджет 2022 г. (29.03.2022 г.)
Параметри на бюджет 2022 (29.03.2022 г.)
Докладна записка за приемане на общинския бюджет за 2022 г. (29.03.2022 г.)
Индикативен разчет на СЕС за 2022 г. (29.03.2022 г.)

2021

Решение на Общинския съвет за бюджет 2021 г.
Брошура - Бюджет за 2021 г.
Докладна записка за приемане на общинския бюджет за 2021 г.

2020

Решение №85 на Общинския съвет за Бюджет 2020
Брошура – Бюджет за 2020
Докладна записка за приемане на общинския бюджет за 2020 г.

2019

Решение на Общинския съвет за бюджет 2019 (1.02.2019)
Брошура – Бюджет за 2019 (1.02.2019)
Докладна записка за приемане на общинския бюджет за 2019 (1.02.2019)