ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

***

ПОРТАЛ за ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ на ОБЩИНА МОНТАНА – линк

За използването на електронните услуги, предлагани от ОБЩИНА МОНТАНА, е необходимо да притежавате Персонален Идентификационен Код (ПИК) от Национален осигурителен институт (НОИ) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Ръководство за потребителите на електронни административни услуги

 

***

ЕДИНЕН МОДЕЛ за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги – линк

Единният модел на Държавната агенция за електронно управление предоставя възможност на гражданите и бизнеса за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги и информация. 

***

Административен регистър – линк

Съдържа информация за всички услуги, които се предоставят от ОБЩИНА МОНТАНА и дава възможност за изтегляне на бланките и заявленията към тях. В последствие могат да бъдат връчени чрез Системата за сигурно електронно връчване

***

Система за сигурно електронно връчване – линк

Чрез Системата за сигурно електронно връчване може да връчите или получите документ от ОБЩИНА МОНТАНА. Изисква се Персонален Идентификационен Код (ПИК) от Националната агенция за приходите (НАП) или от Национален осигурителен институт (НОИ), или Квалифициран Електронен Подпис (КЕП).

***

Портал за отворени данни – линк

Порталът за отворени данни съдържа информация за публичните регистри на ОБЩИНА МОНТАНА.

 


Анкета

Ще Ви засегне ли световната финансова криза?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...