ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Ще има нова улица между кв. „Огоста” и стадиона

Ще има нова улица между кв. „Огоста” и стадиона

Община Монтана проведе обществено обсъждане за промяна на предназначението на поземлени имоти в  комплекс Стадиона. Те се намират , върху игрището  до квартал Огоста и са реституирани преди години. Предназначението им е за „озеленяване е спортно строителство по действащия устройствен план на Монтана. По искане на собствениците предназначението ще се промени в „за жилищно строителство и обществено обслужване”.  

„Това няма да окаже негативно влияние върху зелената система на Монтана, е заключението на ланшафтния архитект Веселина Заркова.

Върху частните имоти  може да се строят жилища до 10 метра, а 40 % от терена по план трябва да бъде озеленен. Освен това в района  ще бъде образувана нова улица- тупик, която ще започне от бул „Христо Ботева и ще завършва при стадиона.

23.08.2023 г.