ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Най-старото училище в Монтана ще има нов покрив до дни

Най-старото училище в Монтана ще има нов покрив до дни

Община Монтана е осигурена за работа при зимни условия, съобщи кметът Златко Живков, въпреки че работата в социалните услуги е затруднена в пандемичните условия. Между 6 и 9 % от  персонала, зает в тях отсъства заради карантина. Най-тежка е ситуацията в предприятие „Обредни дейности”, допълни кметът. На този етап всички звена, които са второстепенни разпоредители са получили средства от общината за покриване на месечните разходи, както и допълнителни за работа в пандемична среда.

Пред финал са основните ремонти на покривите на две големи сгради в града, съобщи Живков. Две седмици е срокът, приключването на ремонта на покрива  от 1500 кв. м на І – ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”. То е най-старото в града. Работата по него стартира в края на миналата седмица. Успоредно с този обект усилено продължава ремонтът на покрива на читалището. Цялата сграда се обновява по проект за културна инфраструктура по оперативна програма „Региони в растеж”. 

Завършен е първият етап от проекта „Красива България” за ремонт на І-ва детска ясла „Мечо пух”. Става дума за пълно обновяване на вътрешността на сградата. Предстои общината да кандидатства за втори етап основен ремонт на покрива, фасадата и двора на яслата.

През последните дни са оформени нови зелени и цветни площи на ул „Цар Борис ІІІ”. Общинското предприятие „Чистота”  е поело задачата да почисти няколко неподдържани и  запустели държавни терена. Това са старата ж-п линия в индустриалната зона и частта на язовирната стена до комплекс „Аугуста”. Много усилия се отделят и за почистването на агитационни предизборни материали, залепени на непозволени места, като стълбове и улични ел.табла в града и селата. За това нарушение поне две партии ще получат глоби от общината, заяви кметът Живков.

05.11.2021 г.