ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Монтана има проекти за 50 милиона лева по националната инвестиционна програма за общините

Монтана има проекти за 50 милиона лева по националната инвестиционна програма за общините

Община Монтана е внесла предложение за проекти на стойност 50 милиона лева в Министерството на финансите за включване в националната инвестиционната програма за общински проекти, съобщи кметът Златко Живков.

Програмата бе приета с Приложение № 3 към Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. Средствата ще се инвестират в проектиране, строителство, основен ремонт и реконструкция на обекти – публична общинска собственост. Периодът за изпълнението им е 2024 – 2026 г.,

„За пръв път общините имат възможност да работят с такива мащаби по национална инвестиционна програма, заяви Живков. Това трябва да се признае на това правителство.“

Монтана попада в категорията общини, които могат да бъдат финансирани до 50 милиона лева.

Внесените за финансиране проекти са за ремонт на  междуселски пътища, рехабилитация но водопровод и ремонт на улици в  Монтана, реконструкция на северният вход на града – по бул. „Трети март“ и рехабилитация на 3 магистрални водопровода.

Междуселските пътища са: Славотин – Клисурица – международен път Е-79; Горно Белотинци – Одоровци и Николово – Долно Белотинци.

Други три проекта са за рехабилитация на водопровод  и ремонт на  28 улици в кварталите „Плиска“, „Мала Кутловица“, „Изгрев“  и „Кошарник“. Най-големият обект от инвестиционната програма на общината за 2024 година е  ремонт и реконструкцията на северния вход на град Монтана - бул. „Трети март“ от бившия завод Аналитик до отклонението за кв. „Кошарник“. Освен преасфалтиране на 3,5 километровия участък се предвижда да бъдат изградени три зони с кръгово движение.  Магистралните водопроводи за ремонт  преминават през парковете „Огоста“, „Калето“ и „Слънчевата градина“.

01.03.2024 г.